ЗА ФИРМАТА

Началото на фирма BAT NARADI д.о.o. (БАТ ИНСТРУМЕНТИ) датира от 1991г., когато е била регистрирана като еднолична фирма MICHAL BUDKA - BAT, а от 2000 г. е записана в търговския регистър като BAT NARADI д.о.o..

BAT NARADI произвежда, внася, изнася и извършва дистрибуция на качествени строителни инструменти за зидари, облицовчици, за работещи с гипс-картон и други строителни професии.

В нашите работилници се произвеждат или комплектуват повече от 200 вида ръчни инструменти, а останалите изделия внасяме от повече от сто задгранични и домашни производители. Освен това в Чехия сме предсавител на фирма Kaufmann GmbH, както и на европейското обединение на производителите на строителни инструменти Bauteam. Всяка година разширяваме асортимента си с нови изделия, предимството на които е качество и функчност за приемлива цена. Вярваме, че по време на работа сте или ще бъдете доволен от нашите инструменти и че техните евентуални недостатъци ще контсултирате с нас.

Колективът на фирма BAT NARADI д.о.o. очаква с радост Вашето сътрудничество.